เงื่อนไข
1. การจับรางวัลทั้งหมดจัดขึ้นที่ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เวลา 14:00 - 15:00 น.
2. ใบอนุญาตจับฉลาก คำขอเลขที่ 939/2559 - 944/2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
3. กิจกรรมนี้ สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 9 - 22 พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลาเที่ยงคืน
4. กิจกรรมนี้จะจับฉลากวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผ่านทาง เพจสตาร์บัคส์ประเทศไทย
5. กิจกรรมนี้เปิดให้ร่วมสนุกสำหรับแฟนเพจสตาร์บัคส์ประเทศไทยเท่านั้น ไม่กำหนดอายุผู้ร่วมโหวต
6. ผู้เข้าร่วมสนุกต้องทำตามกติกา โดยโหวตเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณประจำซัมเมอร์นี้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ทีม ดังนี้
- ทีม Roasted Marshmallow S’mores Frappuccino®
- ทีม Key Lime Pie Frappuccino®
7. ทีมที่มีผลโหวตมากที่สุดจะมีสิทธิ์รับรางวัล โดยทาง สตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อทีมผู้ชนะทั้งหมดมาจับฉลาก เพื่อลุ้นรับรางวัล
- รางวัลที่ 1 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 1 รางวัล รับรางวัล บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด มูลค่า 5,000 บาท
- รางวัลที่ 2 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 50 รางวัล รับรางวัล Frappuccino Party กับเพื่อนอีก 4 คน (เครื่องดื่มสตาร์บัคส์ ขนาด 12 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว และขนมชนิดใดก็ได้จำนวน 4 ชิ้น รับประทานที่ร้านเท่านั้น) มูลค่า 1,250 บาท
- รางวัลที่ 3 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 10 รางวัล รับรางวัล บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด มูลค่า 1,000 บาท
- รางวัลที่ 4 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 50 รางวัล รับรางวัล บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด มูลค่า 500 บาท
8. ทีมที่มีผลโหวตรองลงมาจะมีสิทธิ์รับรางวัล โดยทาง สตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อทีมผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมดมาจับฉลาก เพื่อลุ้นรับรางวัล
- รางวัลที่ 1 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 30 รางวัล รับรางวัล Frappuccino Party กับเพื่อนอีก 4 คน (เครื่องดื่มสตาร์บัคส์ ขนาด 12 ออนซ์ จำนวน 5 แก้ว และขนมชนิดใดก็ได้จำนวน 4 ชิ้น รับประทานที่ร้านเท่านั้น) มูลค่า 1,250 บาท
- รางวัลที่ 2 ทางสตาร์บัคส์ จะนำรายชื่อมาจับฉลาก จำนวน 50 รางวัล รับรางวัล บัตรสตาร์บัคส์ การ์ด มูลค่า 200 บาท
9. บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสิน ตลอดจนตัดสิทธิ์และลบบทความที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
11. ผู้ชนะแต่ละท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำกัน คณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
13. หากด้วยเหตุผลใดที่ผู้ได้รับรางวัลไม่แสดงตัวเพื่อขอรับรางวัลจากผู้จัดกิจกรรม ภายในวันที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรมสามารถเลือกคนใหม่และให้ได้รับรางวัลแทน
14. โดยการรับรางวัลผู้รับรางวัลจะต้องติดต่อเข้ามา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ Starbucks Customer Care 02-1579449 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 18:00 น.
15. อีเมล์และหมายเลขมือถือของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้งานได้จริงและสามารถติดต่อได้ หากพบว่าผู้ได้รับรางวัล อีเมล์และหมายเลขมือถือที่มีแนวโน้มไม่สามารถใช้งานได้จริง ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์นั้นในการรับรางวัล
16. การตัดสินของกรรมการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นสิทธิ์ขาด ไม่สามารถโต้แย้งได้
17. คอมเม้นท์ หรือแชร์กิจกรรมต้องไม่ใช้คำพาดพิงถึงชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์, องค์กรใดๆ, กฎหมาย และการเมือง
18. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. กรณีรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ผู้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และ/หรือภาษีอื่นๆที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มาติดต่อรับรางวัล โปรดนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา เพื่อนำมาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
20. ผู้จัดกิจกรรมคือ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
21. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทผู้ผลิต Application และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้